עסקאות מקרקעין

המשרד מעניק שירותים משפטיים וליווי מוכרים ורוכשים בעסקת המקרקעין. כחלק מכך, טיפול במס שבח ובמס רכישה.

כמו כן, אנו מספקים שירות מקיף בנושא מתנות בתוך המשפחה (בין קרובים), תוך מודעות למורכבות העניין לעיתים, וכן תוך רצון להביא להגשמת המטרות והשאיפות של כל אחד מהצדדים - נותן המתנה ומקבל המתנה.