דירה בהליך בנייה – נחשבת דירה?

דירה בהליך בנייה – נחשבת דירה?

האם דירה בהליך בנייה נחשבת כ"דירה"? תלוי.

קרא עוד