הקשר בין הסכם ממון לבין תשלום מס

הקשר בין הסכם ממון לבין תשלום מס

מאת: כרמית גבאי, עו"ד

בני זוג מדרום הארץ, נשואים פרק ב'. לבת הזוג ילדים מנישואין קודמים, והיא קיבלה דירת מגורים כחלק מהליך הגירושין. לבני הזוג ילדה משותפת. בני הזוג מתגוררים בדירת האישה. בן הזוג יודע כי אין לו שום זכויות בדירת האישה.

האם יש טעם לערוך הסכם ממון?

הסכם

המילה "הסכם" מגיעה מהמילה "הסכמה". המשמעות היא, כי הסכם מעלה על הכתב הסכמה מסוימת בין צדדים. הוא לא מכתיב מצב מסוים או משנה אותו, אלא מציג אותו.

לפיכך, כאשר בני זוג עורכים הסכם ממון ביניהם, הם מעלים על הכתב את ההסכמות. יש זוגות שחיים עם אותן הסכמות במשך שנים רבות. מתי עלולה לצוץ בעיה?

רכישה / מכירה של דירה על ידי אחד מבני הזוג

כאשר אחד מבני הזוג מעוניין למכור את דירתו או לרכוש דירה עבור עצמו, עלולה להיווצר בעיה.

מדוע?

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 – קובע הגדרה למונח "מוכר" (תא משפחתי):

"...יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר כדרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים למעט ילדים נשואים – כמוכר אחד" – סעיף 49(ב) לחוק.

המשמעות היא, כי בני הזוג מוגדרים כמוכר אחד. אם אחד מהם רוצה למכור או לקנות באופן עצמאי ונפרד מהתא המשפחתי, ובעצם לנצל הטבות מס מסוימות – הוא אינו יכול.

בית המשפט נתן שורה ארוכה של פסקי דין בעניין זה, הן לצורך מס שבח (מכירת דירה) והן לצורך מס רכישה (רכישת דירה). גם רשות המסים פרסמה הנחיות והוראות בנושא.

בית המשפט נותן חשיבות לעצם קיומו של הסכם ממון.

כאשר בין הצדדים יש הסכם ממון, אשר מהווה כלי לעיגון הפרדה רכושית בין בני הזוג, יש סיכוי גבוה יותר שרשות המסים תכיר בהפרדה רכושית ותאפשר לבן הזוג ליהנות מהטבת המס.

במקרה שלנו

כעבור 10 שנות נישואין, הבעל מעוניין לרכוש לעצמו דירה על שמו, ממקורותיו האישיים.

במקרה זה, ערכנו לבני הזוג הסכם ממון אשר מסדיר את כל נכסיהם, ובין היתר מבהיר כי הדירה שייכת רק לבת הזוג וליורשיה, ועל אף שבני הזוג מתגוררים בדירתה ביחד, לבן הזוג אין שום זכויות בדירה. הסכם הממון אושר על ידי בית המשפט, ורשות המסים הבינה כי בין בני הזוג מתקיימת הפרדה רכושית.

התוצאה – בן הזוג שילם מדרגות מס רכישה של "דירה יחידה" – 0 ₪ (שווי הדירה היה 1,400,000 ₪). בעצם, הדירה הנוספת שבבעלות התא המשפחתי – בת הזוג – אינה נספרת כדירתו. החלופה השניה היתה עלולה להיות תשלום מס לפי מדרגות של "דירה שאינה יחידה", כשאז מס הרכישה היה עומד על סך של 112,000 ₪ (8% מס רכישה על רכישת "דירה שאינה יחידה").

זו דוגמה להסכמה אשר קיימת בין בני זוג, ואשר באה לידי ביטוי בהסכם ממון, ועוזרת להביא לתשלום מס אמת עבור הבעל – כ"דירה יחידה".

לסיכום

לעיתים יש מצבים, בהם בני זוג מנהלים חיים משותפים כפרק ב' ואפילו ג', או מצבים בהם אחד מבני הזוג מגיע עם נכס אשר נרכש לפני הקמת התא המשפחתי, והם מסכימים בינם לבין עצמם כי ישנה הפרדה רכושית.

במצב כזה, ניתן לעגן את ההסכמה הזו בדרך של הסכם ממון, אשר מקבל את אישור בית המשפט. כמו כן, על בני הזוג לפעול לפי אותו הסכם, ולהקפיד על חיץ כלכלי אמיתי. בדרך זו, לבני הזוג יתאפשר ליהנות מהטבות מס אשר מגיעות להן – באותם מקרים.

יש לזכור כי בני זוג יכולים להיות גם ידועים בציבור. לשון החוק היא "בני זוג", ולא בהכרח בני זוג נשואים.

ויובהר – הסכם ממון לא ייעשה למראית עין, לצורך קבלת הטבות מס. אלא, הוא ייעשה כאשר ההסכמה ממילא קיימת בין בני הזוג, וכאשר מדובר באמת.


  • אין לראות במאמר זה ייעוץ משפטי. מאמר זה אינו כולל את כל המידע, הפסיקה, החלטות המיסוי והוראות הביצוע בנושא.


המאמר נכתב ביום 21.2.2019.

© כל הזכויות שמורות לכרמית גבאי עו"ד 2020