פרוצדורות בחוק מיסוי מקרקעין

פרוצדורות בחוק מיסוי מקרקעין - מערכות מקוונות

מאת: כרמית גבאי, עו"ד


כאשר מבצעים עסקת מקרקעין, חשוב להכיר את הפרוצדרות בחוק מיסוי מקרקעין על בוריין.

הפרוצדורות בחוק מיסוי מקרקעין נפרשות על פני שלושה פרקים עיקריים בחוק:

פרק שביעי – הצהרות ושומה

פרק שמיני – השגה וערעור

פרק תשיעי – תשלום המס וגבייתו

ישנה חשיבות לדעת את הפרוצדורה העיקרית, כמו גם את הדקויות, אשר יביאו לדיווח תקין בגין עסקת מקרקעין שבוצעה, ללא הוצאות מיותרות – קנסות שונים, הפרשי ריבית והצמדה.


כנס "פרוצדורות בחוק מיסוי מקרקעין" התקיים ביום 11.6.2020 באופן מקוון (אפליקציית ZOOM) והוקלט בשלמותו. 

מאז, נערכו שתי הדרכות מקוונות שעניינן חידושים ודגשים במערכות המקוונות (מערכת שבח.נט ומערכת הפניות) - הדרכה אחת ביום 09.01.2022 והדרכה נוספת ביום 26.04.2022.

לרשימה השמעה של כל הדרכותיה של עו"ד כרמית גבאי בענייני פרוצדורה ומערכות מקוונות - לחצו כאן.


© כל הזכויות שמורות לכרמית גבאי עו"ד 2022