עדכון בדבר הארכת מועדים בחוק מיסוי מקרקעין לאור משבר הקורונה

עדכון בדבר הארכת מועדים בחוק מיסוי מקרקעין לאור משבר הקורונה


מאת: כרמית גבאי, עו"ד


ביום 27.3.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020.
בהתאם לתקנות אלה, ביום 1.4.2020 פוסמה הוראת ביצוע מטעם רשות המסיםהוראת ביצוע מספר 2/2020.

הוראת הביצוע מסבירה ומבהירה את האמור בתקנות, וכן מספקת דוגמאות לצורך המחשה.

התקופה הקובעת: 22.3.2020 עד 31.5.2020.

תקנה 2(א) קובעת, כי בחישוב התקופות שנקבעו, לא תבוא במניין התקופה הקובעת, אם מועדי סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה, דהיינו עד ליום 31 ביולי 2020.

 

דגשים:

  • אין הארכת מועד להגשת דיווחים על עסקאות מקרקעין (יש להגיש את הדיווחים בהתאם למועד בסעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין – תוך 30 יום מיום המכירה).
  • המועד העומד לרשות עובד רשות המסים לטיפול בדיווח שהוגש (שומה עצמית) – יש הארכת מועד כאמור.
  • השגות / תיקוני שומה / ערר – יש הארכת מועד כאמור, הן מבחינת המועד להגשה על ידי המייצגים, והן מבחינת מועד הטיפול על ידי עובדי רשות המסים.
  • בקשות להקטנת מקדמה וכן ההחלטה בבקשה – יש הארכת מועד כאמור.
  • מסירת הודעות (אופציה ייחודית, פינוי בינוי, תמ"א 38 ועוד) – יש הארכת מועד כאמור.

 

לחצו כאן למעבר להוראת הביצוע.


המאמר נכתב ביום 3.4.2020.

© כל הזכויות שמורות לכרמית גבאי עו"ד 2020